Trinn 2

Trinn 2

 

Trinn 2; "treningsprogrammet", forteller om viktige prinsipper og metoder for speiderarbeidet og gir deg øvelse i bruk av treningsprogrammet og planlegging av møter.

Kurset bør tas av alle ledere, siden det danner grunnlaget for et godt speiderarbeid.

 

 

 

 

 

Modul 1: Speidermetoden og treningsprogrammetMålet er å gi deltakerne forståelse for hvorfor og hvordan vi bruker treningsprogrammet og speidermetoden.

Modulen gir innblikk i funksjonen og oppbygningen av treningsprogrammet og bruk av speidermetoden

 

Modul 2: Veiledning:Målet for modul 2 er å gi deltakerne innblikk i og erfaring med veiledning som metode i speiderarbeidet. Veiledning som metode er et viktig prinsipp i programarbeidet og ledertreningen i speideren. De fleste kan forklare med ord hva som menes med veiledning.

 

Modul 3: Egen enhet:Målet for modulen er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av egen enhet og gi et godt grunnlag for å planlegge aktiviteter i egen enhetModul 4: Planlegging i enhet - teori og praksis:

Målet for modulen er å gi deltakerne erfaring med bruk av planleggingshjelpemidler og treningsprogrammet i planleggingen samt erfaring med gjennomføring av planlagte aktiviteter i egen enhet.

 

Teknisk info:

 

Utstyr du trenger er:

Skrivesaker, tøy til å være ute,

 

Dette kurset går gjennom hele helgen med start 19.00 fredag.

 

Kursholdere er:

Kermit

 

Minste antall deltagere for dette kurset er 5

 

Påmelding:

Ved påmelding velger du først Helgekurs,

i menyen etter får du dette som valg.

 

Maks antall deltagere på dette kurset er 40